Vlčí vítr

Vlčí vítr - 4. kapitola - Minulost může zabíjet

26. května 2015 v 11:16 | Fluffy
autor: Snoopy4. kapitola

Minulost může zabíjet

Hned když to Thorn vykřikl a Mikkel upaloval za ním, co mu síly stačily, i když jich měl hodně, u Thorna byl zadýchaný jako pes.

"Hned se podíváme do deníku," navrhl zadýchaně Mikkel.

"Právě jsem to chtěl navrhnout," řekl Thorn.

"Tak se tam podíváme, nebo ne?" zeptal se Mikkel.

Vlčí vítr - 3. kapitola - Nedokonalost

20. dubna 2015 v 15:13 | Fluffy
autor: Snoopy3. kapitola

Nedokonalost

Thorn s Mikkelem se dostali z kobky docela hladce. Počkali do večera a pak se tiše vyplížili. Jak šli lesem, našli na zemi mapu, kterou podle písma asi upustil některý z Temudžajů. Když si mapu vzali a podívali se na ni u měsíčního světla, uviděli v mapě náčrtek hlavního tábora Temudžajů, louku, kde je zatkli, pobřeží, kde připluli, a další různá místa ve Východní stepi. Šli celou noc, až dorazili k louce. Šli po louce dál a dál a uviděli v dáli zátoku s vlčí lodí. Blížili se opatrně blíž a blíž a nakonec poznali, že je to Vlčí vítr. První, kdo je uviděl, byl Nils a hned se za nimi vydal.

Vlčí vítr - 2. kapitola - Poselství

31. března 2015 v 12:22 | Fluffy
autor: Snoopy


2. kapitola

Poselství

Potom, co si Erak a zbytek mužů vzalo zbraně, oznámil Erak sestavu klínu: "Svengal, Nick, Park, Nils, Gundar Zbiječka a Olak napravo ode mne a Sandro, Jack, Nordel, Olgak, Olaf a Bjairny nalevo ode mne!"

"Ano, veliteli," řekli všichni muži Erakovy posádky.

"Na ně," zavelel typický skandijský válečný povel Erak.

První střet Skandijců s Temudžaji dopadl nad očekávání velmi dobře. Ač jich byla hrstka, muži se bili ze všech sil a v osobních bojích postupovali neohroženě vpřed, až se poslední řada Temudžajů dala raději na ústup.

Vlčí vítr - 1. kapitola - Zajatci

17. března 2015 v 11:05 | Fluffy
autor: Snoopy


1. kapitola

Zajatci

"Thorne, jdi s Mikkelem do lesa na lov," řekl Erak u táborového ohně. "A bez pěkného kousku se nevracejte. Ale nechoďte moc daleko, ještě to tu neznáme a nevíme, čeho se tu můžeme dočkat," křikl na ně ještě Erak.

"Ano, veliteli," řekli Thorn a Mikkel a zmizeli ve tmě.

Vlčí vítr - Prolog

2. března 2015 v 10:42 | Fluffy
autor: Snoopy

Erak​​ a jeho posádka bloudí mořem, až narazí na pevninu, kde je čeká nemilé překvapení,

a jak se stali Mikkel s Thornem nejlepší přátelé? To vše v povídce Vlčí vítr.

 
 

Reklama