STRÁNKY V REKONSTRUKCI!
Už brzy. =)

Černá perla

Černá perla - Epilog - Crowleyův smysl pro humor

16. července 2014 v 10:02 | Fluffy
autorka: HankaEpilog

Crowleyův smysl pro humor

Tess stála na jednom z mnoha balkonů hradu Araluenu, prsty přejížděla po ozdobném zábradlí a hleděla do dálky. Na tváři jí pohrával mírný úsměv. Úspěšně se vytratila z hodovní síně ještě před tím, než začali hudebníci hrát, a vyhnula se tak tanci. Zadívala se na sluneční kotouč pomalu klesající k obzoru a její úsměv se o něco rozšířil. Oblečená byla v šatech béžové barvy, které svým střihem nápadně připomínaly kurýrský stejnokroj. Kupodivu se v nich cítila celkem pohodlně.

Černá perla - 34. kapitola - Dárek

4. července 2014 v 10:11 | Fluffy
autorka: HankaKapitola třicátá čtvrtá

Dárek


Na Araluenu panoval shon. Uplynul už týden ode dne, kdy se na hrad vrátila princezna v sedle Crowleyova koně doprovázená svými společníky z Léčitelovy paseky. O něco později dorazil i princ s hraničáři.

Černá perla - 33. kapitola - V pasti

7. června 2014 v 11:38 | Fluffy
autorka: HankaKapitola třicátá třetí

V pasti

Tess s lukem v ruce zděšeně sledovala to bláznovství před sebou. Princ se zuřivě ohnal po svém soupeři, ale ten s lehkostí uhnul a ještě na něj vrhal posměšné pohledy. Plavovlásce bušilo srdce, jako by to byla ona, kdo bojoval. Bála se. Tolik se bála, že se Evanovi něco stane. Až si ani neuvědomovala nebezpečí, které hrozilo jí. Kdyby se byť jen o palec pohnula, smrt by na sebe nenechala čekat. Lucienovi vojáci by z ní s radostí udělali jehelníček. Naštěstí byla tak vyděšená, že se nedokázala hnout z místa.

Černá perla - 32. kapitola - Lovná zvěř

7. května 2014 v 12:02 | Fluffy
autorka: HankaKapitola třicátá druhá

Lovná zvěř

Lara stála ve stínu košaté borovice a zamračeně hleděla k jejich úkrytu. Na zemi se tam rozvaloval voják. Nechápala, co tam dělá. Vypadal, že spí, ale mohl být docela dobře mrtvý. Jenže ona nechtěla riskovat, a tak dál nehybně stála na svém místě a čekala.

Pomalu se rozednívalo. Mezi stromy se rozptýlilo mírné světlo. Lary se zmocňoval neklid. Voják se pořád nestoudně roztahoval před jejich jeskyňkou a ona vůbec netušila, co se děje uvnitř. Nevěděla, jestli jsou její přátelé v pořádku, nebo zda je vojáci neodvedli pryč. Zhluboka dýchala a nespouštěla oči z ležícího ozbrojence. Od jeho postavy se k ní doneslo tiché zachrápání.

Černá perla - 31. kapitola - Laro, kde jsi?

26. dubna 2014 v 11:29 | Fluffy
autorka: HankaKapitola třicátá první

Laro, kde jsi?

Lynn na tom nebyla dobře. Caleb ji uložil na zem, zabalil ji do svého pláště, ale i přesto se třásla. S každou uplynulou minutou jí bylo stále hůř. Poté, co je Tess a Evan opustili, upadla do neklidného spánku. Tvrdila, že si jen potřebuje na chvilku odpočinout, načerpat sílu k hledání úkrytu, ale Caleb věděl své. A potvrdilo se mu to, když jí hlava klesla na prsa téměř hned po tom, co domluvila. Nechtěli ji budit, proto ji vzal do náruče, a celou tu dobu, co hledali nějaký úkryt ji nesl.

Černá perla - 30. kapitola - Slzy nebe

13. dubna 2014 v 13:30 | Fluffy
autorka: HankaKapitola třicátá

Slzy nebe

Ráno zastihlo pět uprchlíků s plnou silou jarní bouřky. Když opouštěli jeskyni, zdálo se, že pršet přestává, ale jakmile to Lynn vyslovila nahlas, déšť se spustil znovu. V dálce zaslechli hřmění.

Černá perla - 29. kapitola - Zázrak z Aridy

19. března 2014 v 12:47 | Fluffy
autorka: Hanka
Kapitola dvacátá devátá

Zázrak z Aridy

Lynn se zavrtěla. Nevěděla, co ji vzbudilo. Snad nějaký nepatřičný zvuk. Nespokojeně se zamračila. Ještě chvilku. Ještě chviličku si chtěla užít to, že konečně ležela na něčem měkkém. A v písku se tak hezky spalo. Přetočila se na druhý bok, čelem ke vchodu do jeskyně.

Černá perla - 28. kapitola - Jeskyně

10. března 2014 v 11:10 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá osmá

Jeskyně

Evan lapal po dechu. Z ramene mu vystřelovala nesnesitelná bolest a šířila se do celé paže. V tu chvíli nebyl schopný se pohnout z místa. A Lucienův voják stojící na břehu před ním to věděl. Klidně opřel kuši o svou botu a založil do ní novou šipku. Princ mu neuteče.

Černá perla - 27. kapitola - Zdání klame

20. února 2014 v 12:07 | Fluffy
autorka: Hanka
Kapitola dvacátá sedmá

Zdání klame

Na kraji lesa stál stan. Byl ušit z režného plátna se zlatou korouhví na vrchu. Takovéhle stany se běžně používaly jako velitelské, když někteří baroni vytáhli do boje. Tento spatřil světlo světa po dlouhých letech, kdy ležel v temné komůrce na hradě Linna a stal se sídlem tak akorát pro pavouky. Přesně tam ho Lucien našel. Právě se zvednuv z jediného křesla stojícího mezi plátěnými stěnami, shlédl ze své úctyhodné výšky na vojáky klečící před sebou.

Černá perla - 26. kapitola -Stíny minulosti

8. února 2014 v 11:58 | Fluffy
autorka: Hanka

Tuhle kapitolu bych chtěla věnovat vám všem, co Černou perlu čtete, a hlavně těm, které stále ještě zajímá záhadná dívka s rudou kšticí na hlavě. :o)Kapitola dvacátá šestá

Stíny minulosti

S miskou voňavé kávy příjemně hřející v dlaních se zdálo, že zapálit oheň nebyl tak špatný nápad. Tess se znovu napila a zmizel i ten nepříjemný pocit v hrudi. Jak dlouho už neměla něco teplého do žaludku? Nejméně týden, pomyslela si.

Lara právě rozdávala večeři. Ze zásob, které vezli s sebou umíchala těsto a naplnila ho sušenou zeleninou. Pak vzniklé zeleninové koláčky položila na žhavé kameny u kraje ohniště.

Černá perla - 25. kapitola - Na vlásku

30. ledna 2014 v 13:20 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá pátá

Na vlásku

"Laro!"

Ten úzkostný výkřik se Tess vydral z hrdla dvě vteřiny po Calebovi. Chvilku zůstala naprosto ochromená. Pořád dokola si opakovala: To nemůže být pravda. To nemůže být pravda.

Pak se strhla vřava. Jeden přes druhého se překřikovali s nevěřícně vytřeštěnýma očima. Lynn říkala něco nesrozumitelného a třásla Evanovou rukou. On na ni rozčileně křičel. Caleb klečel na kolenou s hlavou v dlaních. Něco přidušeně mumlal.

Černá perla - 24. kapitola - Starý maják

17. ledna 2014 v 15:41 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá čtvrtá

Starý maják

Po neklidné noci strávené v lese nedaleko dřevěného mostu, kdy se všichni, až na princeznu, prostřídali na hlídce, se vydali znovu na cestu. Vzdálili se od řeky, aby je případní pronásledovatelé z jižního břehu nezahlédli, a Tess ještě přitvrdila v opatrnosti. Vyráželi brzy před úsvitem, jeli vytrvalým klusem a dělali co nejkratší přestávky. Na noc si vždy pečlivě vybírali úkryt a po několika hodinách se střídali v hlídání a pozorování okolí.

Černá perla - 23. kapitola - Jezevci

3. ledna 2014 v 16:54 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá třetí

Jezevci

Zařídili se podle Tessiny rady a vrátili se po vlastních stopách. Mezi stromy našli skvělé místečko skryté za vysokými keři. Padlý kmen staré břízy zde vytvořil volný prostor, kde se utábořili. Koně uvázali k nízko visícím větvím, napojili je a sami si pak posedali na zem připraveni čekat na malou plavovlásku, která se vydala na výzvědy.

Černá perla - 22. kapitola - Most

20. prosince 2013 v 17:34 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá druhá


Most

Lara zahalená v hraničářské pláštěnce vypůjčené od Tess seděla na hlídce téměř neviditelná v mlází nedaleko místa, kde se opíral o kmen vrby Evan s malou plavovláskou v náručí. Také vzhlížela k stříbřitému půlměsíci, ale všechny smysly měla napnuté. Noční krajinou se rozléhalo skřehotání žab a v dálce zahoukala sova, jinak byl klid. Žádní pronásledovatelé se neobjevili.

Černá perla - 21. kapitola - Vrby

13. prosince 2013 v 14:59 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá první

Vrby

Když se blížili k březovému hájku, v němž nechali koně, zdravil Lusk Teressu už z dálky tichým frkáním. Rozeběhla se k němu, až jí z mokrých vlasů i šatů odletovaly kapičky vody, a vrhla se mu kolem krku. Měla sevřené hrdlo a srdce jí stále ještě splašeně bušilo. Zabořila obličej do jeho hřívy. Jemný dotyk koňských žíní na tváři a Luskovo další tiché odfrknutí jí přineslo potřebnou útěchu. Hned se cítila lépe. Odtrhla se od něj, něžně ho pohladila po nose a o vteřinu později už lovila v sedlových brašnách.

Černá perla - 20. kapitola - Pod hladinou

6. prosince 2013 v 14:53 | Fluffy
autorka: HankaKapitola dvacátá

Pod hladinou

Voda byla ledová. Sevřela Teressu ve svém mokrém objetí a táhla ji dolů. Náraz do vodní hladiny byl bolestivý a Tess od něj znovu rozbolela ještě ne zcela zahojená žebra.

Ponořila se hluboko, skoro až ke dnu. Naštěstí nebylo okno žaláře příliš vysoko a oni skákali do dostatečné hloubky.

Černá perla - 19. kapitola - Ještě krůček

22. listopadu 2013 v 15:05 | Fluffy
autorka: HankaKapitola devatenáctá

Ještě krůček

Na nádvoří se rozhostilo mrtvolné ticho. Všichni vojáci, kteří stáli na ochozu po jeho obvodu a mířili na malou plavovlásku s lukem v ruce, zírali na tu podívanou očima rozšířenýma údivem. Nikdo nechápal, co se děje.

Černá perla - 18. kapitola - Zrádce

15. listopadu 2013 v 15:00 | Fluffy
autorka: Hanka


Kapitola osmnáctá

Zrádce

Žalářník seděl pohodlně rozvalený na své židli a v pravé ruce svíral malý bičík, který používal na neposlušné vězně. V druhé ruce držel konec silného provazu, který vedl k železnému okovu obepínajícímu kotník nejnovějšího vězně. Byla to mladá dívka s medově plavými vlasy. Někoho mu vzdáleně připomínala. Když mu ji před několika týdny přivedli, snažil se na to přijít. Teď už mu to bylo jedno. Vězeň jako vězeň.

Černá perla - 17. kapitola - Starý známý

8. listopadu 2013 v 14:56 | Fluffy
autorka: HankaKapitola sedmnáctá

Starý známý

Vyrazili před svítáním. Byla ještě tma, jen na východě začínala obloha pomalu blednout. Sbalili tábor a poklidili, aby nikdo nepoznal, že tam byli. Pak vyrazili k brodu. Nechali koně na severní straně řeky v malém březovém hájku. Cesta, která tudy vedla, byla úzká a málo používaná. Bylo nepravděpodobné, že někdo najde jejich koně, protože komu by se chtělo v této roční době přes řeku. Voda byla studená, hluboká jen něco přes stopu a klidně proudila mezi kameny. Břehy byly v tomto místě poměrně daleko od sebe.

Černá perla - 16. kapitola - Plán

1. listopadu 2013 v 14:50 | Fluffy
autorka: HankaKapitola šestnáctá

Plán

Slunce se chýlilo k západu, když se čtveřice jezdců zastavila na kopci a shlížela do údolí. Dole pod nimi se klikatila říčka Lenora a líně obtékala vysoký útes, na kterém se tyčil hrad Linna. Byl postaven z velkých žulových kvádrů stejné barvy jako skála, na které stál. Bystré oko pozorovatelů mohlo odhalit okna vytesaná přímo do útesu. Nejnižší takové okno bylo jen něco přes deset metrů nad vodní hladinou. Zdálo se, že hrad prorůstá celou skálou. Chránily ho bytelné hradby a čtyři vysoké věže vypínající se k nebi v jejich rozích. Další dvě věže, ty nejvyšší, postavili blízko k severní zdi, která navazovala na útes a spadala kolmo přímo do černých vod řeky. Obě věže byly obytné a těsně pod vrcholem spojené širokým kamenným můstkem. Hrad měl spoustu dalších malých věžiček a byl na něj působivý pohled. Sice byl o hodně menší než Redmont nebo Araluen, přesto měl své kouzlo.
 
 

Reklama